битүүхэн егөөдөх
битүүхэн цаашлуулах, далд егөө гаргах, ёжлон хэлэх