АЛМАЙ

Өөр зүйлд саатаж, чухал хэргийг орхих зантай, хуудам, мартамхай, аливаа зүйлд авхаалжгүй, ажиг тусгал удаан - дэлгэрэнгүй...