ДЭГТ I

1. Тавцан руу гарах, буухад зориулсан тоосго, чулуу зэргээр барьсан шат;


2. Дэв газар: дэгт хуурай газар (хуурай дэв газар).

Ижил үг:

ДЭГТ II