дамар малгай
цэрэг цагдаагийн өмсдөг тал дамар хэлбэртэй малгай