ДАВХЦАА

1. Давхарласан байдал;


2. Давхарлаж өмсөх хувцас; давхац - Нимгэн хөвөнт дээлийг давхцаагүйгээр өмссөн. В.Инжаннаши. Нэгэн давхар дэлгэрэнгүй...