ДАВХРУУ
/ амьтан /

Гол мөрөнд үржиж, далайд амьдрах нэгэн зүйл загас.