АЙЛЧЛУУЛАХ

Айлчлан ирүүлэх, айлчлах хийлгэх - Ерөөсөө тэгээд төрхөмд нь айлчлуулдаг ч ёс шүү дээ. дэлгэрэнгүй... аавынд нь айлчлуулах (аавынд нь золгон очуулах), ах дүүгийнд нь айлчлуулах (ах дүүгийнд нь зочлуулах).

аавынд нь айлчлуулах аавынд нь золгон очуулах
ах дүүгийнд нь айлчлуулах ах дүүгийнд нь зочлуулах