ДААВУУРХУУ

Даавуутай төстэй; бөсөрхүү: даавуурхуу юм олох (даавуутай төстэй зүйл олох).