ай сав
тэр хавийн нутаг

Усны ай цав нь бороо, цас, усны нэгэн хэсэг болж гол горхи, нуур, нуга руу бууж ирдэг тэрхүү хэсэг газар юм. Мөн ус татдаг газар ч гэж нэрлэдэг бөгөөд газрын гадарга нь гүний усыг өөд татан газрын уруу урсгадаг юм. Усны ай сав нь асар том талбай эсвэл жижиг хөндий ч байж болно

Зочин 2015-09-23 18:37:13