ГУДАС III

Тах - Эрхбиш морины хөлийн дор төмөр гудас өмсгөх хэрэгтэй. В.Инжаннаши. Хөх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ГУДАС I

ГУДАС II

ГУДАС IV

ГУДАС V:

ГУДАС VI