гавал хагаравч малгай дотроо, гар хугаравч ханцуй дотроо
/ зүйр цэцэн үг /
а. Өөр зуурын хэргийг өөр хоорондоо, дотроо шийдэх хэрэгтэй гэсэн санаа; б. Өөр зуурын шившгийг гадагш дэлгэрүүлж болохгүй гэсэн санаа