гавал сор
/ шашин /
бүтэн нойтон толгойг муу зайгаар дүүргээд сор болгон хаях нь