ГАВ I

Хатуу юманд гарсан ан цав: гав гарах (ан цав суух), гав суух (гавтах), дэлгэрэнгүй...

гав гарах ан цав суух
гав суух гавтах
газрын гав а. Газрын ан цав; б. Алс хол, газрын мухар
ан гав юмны ангайж цуурсан хэсэг
гав цав юмны хагарч цуурсан хэсэг
газрын гаваар орох ор сураггүй алга болох
Ижил үг:

ГАВ II

ГАВ III:

ГАВ IV:

ГАВ V:

ГАВ VI: