ВОЛЕЙБОЛ

Гар бөмбөг.

Гар бөмбөг нь Handball буюу Гар бөмбөг гэдэг утгийг илэрхийлэх бөгөөд Гандбол-ын спортыг хэлнэ. Волейбол "volare" "Нисэх" гэх латин үгнээс гаралтай бөгөөд олон улсын нэршил Волейбол гэж Монгол хэлнээ шууд хэллэгддэг болно.

Волейболын тэмцээн. Олон улсын волейболын холбоо, Азийн волейболын холбоо гэх мэт.

Зочин 2020-03-30 12:30:11