ВИШАЙ
/ шашин /

Мэдрэхүйн эрхтэнд сэрэгдэх юм; оюун ухаанаар мэдрэх гадаад орчин ахуй; эрхтэн тус бүр нэг нэг вишайг мэдрэх ба эрхтэн дэлгэрэнгүй...

вишайн цанид оюунаар мэдэж болох бүх юм
зургаан вишай өнгө, дуу, амт, үнэр, дүрс, ном
таван вишай мэдрэхүйн таван эрхтэн
сонсохын вишай сонсголын эрхтэн
хүрэлцэхийн вишай хүрэлцэхүйн эрхтэн