ВИШНҮ

Үлгэр, домогт гардаг хувилж чаддаг хүчтэй тэнгэр, үл багтагч - Вишнү тэнгэрийн дүр хувилгааны шидээр хуваагдан дэлгэрэнгүй... Раамын үлгэрийн цоморлог., вишнүгийн хүлэг [ёгт] (гарди шувуу), вишнүгийн хөл [ёгт] (Ганга мөрөн), вишнүгээс төрсөн [ёгт] (цагаан зандан).

вишнүгийн хүлэг гарди шувуу
вишнүгийн хөл Ганга мөрөн
вишнүгээс төрсөн цагаан зандан