ВОКЗАЛ

Төмөр замын томоохон өртөөний буудал: төмөр замын вокзал (төмөр замын буудал) - Вокзал дээр тосон дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.