ВИТАМИНЛАГ

Витамин ихтэй - Энэ үед хоолны витаминлаг чанар багасдаг. “Үнэн” дэлгэрэнгүй...