ВИТАР
/ домог /

Ороолон; Энэтхэг, Төвөдийн домогт гардгаар үхсэн хүний бие, булш модонд орогнодог хортон сүнс.