ВЕН

Хүн, амьтны эрхтнээс нүүрс хүчлээр ханасан цусыг хурааж зүрхэнд авчирдаг нимгэн ханатай судас; хураагуур судас.