ВИЗ

1. Ямар нэгэн улсын хил нэвтрэн орох буюу гарах, аль нэг улсын хил дайран өнгөрөх, түр оршин суух зөвшөөрөл олгосон дэлгэрэнгүй...

виз дарах

албан ёсны зөвшөөрөл олгох

визгүй байх

албан ёсны зөвшөөрөлгүй байх

визийн хугацаа

зөвшөөрлийн тогтсон хугацаа

визгүй байх

албан ёсны зөвшөөрөлгүй байх