ВИРУС

1. [анагаах] Нэн бичил нян, агирхай, хоруу II: вирус дамжуулах (нян халдаах), вирусын дэлгэрэнгүй... (тархины үрэвсэл, цэцэг өвчин гэх мэт нянгаас үүсэлтэй өвчин) - Шарлах өвчнийг үүсгэгч нь вирус юм. “Үнэн” сонин;


2. Компьютерийн үйлдэл, ой санамж устгах тусгай программ.

вирус дамжуулах

нян халдаах

вирусын гаралтай өвчин

тархины үрэвсэл, цэцэг өвчин гэх мэт нянгаас үүсэлтэй өвчин