вирусын гаралтай өвчин

тархины үрэвсэл, цэцэг өвчин гэх мэт нянгаас үүсэлтэй өвчин