ВИВАНГИРИД

1. Бурхад хувилгаадын зөн, зөгнөл, эш лүндэн: вивангирид өгөх (эш үзүүлэх);


2. Ам тангараг.