ВААРЧИН

Вааран эдлэл хийхэд мэргэжсэн хүн - Эртний ваарчид, хийсэн сав суулганыхаа янз төрхийг хөл гуранзаар голдож засдаг дэлгэрэнгүй... Г.Гонгоржав. Ардын мэдлэг ухаан.