ВАГИНДРА :

вагиндрагийн үсэг (монгол тод үсгээс эхтэй, буриад болон бусад монгол аялгуу, орос хэлний дэлгэрэнгүй...