БЭЭХИЙ
/ анагаах /

Хамрын архаг үрэвсэл үгдрэлээс үүссэн өвчин.