БЭЭЦГЭР

1. Туранги, бөхгөр махигар: бээцгэр намхан (туранги намхан) - Захирагчийн бээцгэр намхан нуруу, дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Гишгэж ядан хөдлөх байдал.