БЭЭЦИЙХ

Бээцгэр болох, бөхийн өвийх: бээцийн суух (өвийн хөдөлгөөнгүй суух) - Ичин гавж хонин дахны зах дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.