БЭЭЦГЭНҮҮЛЭХ

Бээцгэр хүн, амьтны бээцэс бээцэс хөдөлгөх: хуруугаа бээцгэнүүлэх (хуруугаа арай чарай

хуруугаа бээцгэнүүлэх хуруугаа арай чарай хөдөлгөх