АДАР III

1. Нүсэр, хүнд - Арслан сүртэй адар барааны ургамал нь энд тэнд хөвхөлзөн сэвхэлзэн, зүйл бүрийн араатан дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Алсыг зорьсон алтан загас., адар ачаа (нүсэр ачаа);


2. Лантгар, том: адар биетэй (лантгар биетэй), адар лужир [хоршоо] (хүнд, нүсэр).

адар ачаа нүсэр ачаа
адар биетэй лантгар биетэй
адар лужир

хүнд нүсэр

Ижил үг:

АДАР I

АДАР II