БҮРВАСЭД
/ зурхай /

1. Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг; Суулга од;


2. Энэтхэгийн зуны дундад сар, цагийн хүрднээ зуны эхэн сар, хятад төвөдийн хонин сар, монголын зургаадугаар сар - Бүрвасэд сар төгсөх өдрийг ажин дэлгэрэнгүй... Галидас. Үүлэн зардас.