БҮРГЭН :

баргин бүргэн (үймээн самуун) - Тэр үеийн байдал баргин бүргэн байжээ. дэлгэрэнгүй...