АГСАГАДАА II

1. Уналганд зүдэрч бөгсөн бие хөндүүр болсон байдал;


2. Хүнд ажил хийж бие зүдрэн буларсан байдал: агсагадаа арилах (биеийн булраа арилах), агсагадаа гарах (биеийн дэлгэрэнгүй...
агсагадаа арилах биеийн булраа арилах
агсагадаа гарах биеийн хөндүүр гарах, арилах
Ижил үг:

АГСАГАДАА I