АГСАЙХ

1. Будаа, тараг мэтийн юмны хөөрөн сагаж дэврэх;


2. Хүний хэвэл дүүрч идэш шингэхгүй байх;
3. Яарснаас хий хөөрөх.