АГСАГАЛДАЙ

Цагаан сахалтай - Адууны агсагалдай өвгөн. ААЗ.