АГСАГА II

1. Уналганд зүдэрч бөгсөн бие хөндүүр болох нь - Өвлийн шөнө аяны тэрэгнээс өртөө замын агсага дарахаар саруул дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж, Талын цагаан шөнө;


2. Хүнд ажил хийж бие зүдрэн булрах нь.

Ижил үг:

АГСАГА I