бөхийсөн дээр нь түлхэж, бүдэрсэн дээр нь нудрах
/ зүйр цэцэн үг /
алдаа дутагдал гаргасан хүнийг сургаж хүмүүжүүлэхийн оронд муу муухайг нь үзэх гэж улайх