АДУУЧ II
/ амьтан /

адууч чогчоохой (сүүл, ууцны өд цагаан, намартаа хөмсөг нь шар, хоолой нь зэвэн буюу шаргал, гэдэс нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АДУУЧ I