БОРЖИН I
/ геологи /

1. Цахир, хээрийн жонш, гялтгануур, зарим өнгөт эрдсээс бүрэлдсэн, хатуу талст чулуулаг, Монгол орны нутагт элбэг дэлгэрэнгүй...


2. Боржин чулуугаар хийсэн юм - Дөлгөөн урсгалтай Нилийн ус засмал боржин эрэгтээ дэлсэж... Д.Маам. Тэмээний дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БОРЖИН II: