БОРЖИН II:
/ амьтан /

боржин нугас (ногоон алаг нугастай адил нэг зүйл гэрийн тэжээмэл шувуу; тэрмэн нугас).

Ижил үг:

БОРЖИН I