БОРЗОН I

Малд өгдөг нэг зүйл шороон хужир, арьс элдэхэд хэрэглэнэ - Борзон хужраар хужирлах хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БОРЗОН II

БОРЗОН III