АГДАРГАНА
/ ургамал /

Дусалтан овгийн жижгэвтэр цэцэгтэй, үетнэрхүү навчтай нэг зүйл олон наст өвс. Сибирь агдаргана дэлгэрэнгүй...