АГДАР II
/ ургамал /

Сараантан овгийн цайвар цэцэгтэй, болцуу нь нарийн уртавтар боржгордуу, навч нь нэг миллиметр орчим өргөн нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АГДАР I

АГДАР III