БОЛ II

1. Болцгор зөөлөн зүйл савлан хөдлөх байдал: бол бол хийх (ямар нэгэн цул юмны хөдлөх), *бор дэлгэрэнгүй...ихэд айн түгших) - Бор зүрх минь бол бол хийв, богино хавирга минь шир шир хийв. Монголын нууц товчоо.

бол бол хийх ямар нэгэн цул юмны хөдлөх
*бор зүрх бол бол хийх

ихэд айн түгших

Ижил үг:

БОЛ I