БОЛГОМОЛ

Чанаж боловсруулсан юм: болгомол жимс (чанаж жигнэсэн жимс), болгомол идээ (чанаж дэлгэрэнгүй...

болгомол жимс

чанаж жигнэсэн жимс

болгомол идээ

чанаж боловсруулсан идээ

болгомол цаас нааж давхарлаж боловсруулсан цаас