бадрангуй цэцэг

тэргүүлэгч цэцэгтэй адил нэг цоморлогоос дөрөв, таван хүйс (хэлтэс) цэцэглэдэг шар өнгө бүхий нэгэн зүйл цэцэг