ШАЛХАГ II
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Усан хаван - Хаврын халуун салхинд ядар дорой малын эрүү түүшинд нь бүр шалхаг гүйдэг. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАЛХАГ I