ШАЛАМ III
/ нутгийн аялгуу /

барга Олом - Шандын голын дэнж дээр шалмаа чангалаад мордлоо. Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАЛАМ II

ШАЛАМ I