ХОТИРХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Муруй, тахир - Могойн мөр хотирхой, модны мөчир гажинхай. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...